Honda Dash 125 RM 5,999
1 /

Honda Dash 125

RM 5,999 Onwards
Key Specs
  • 50 KMPL
  • Petrol
EMI Starts at RM 122/-